Tehnologia „sădirii” în conștiința umană a ceea ce, aparent, nu poate fi inoculat. Dar, din păcate… se poate. Acest lucru se poate face prin „Fereastra OVERTON”, care este o fereastră de oportunități pentru cei care vor ca într-o societate să transforme o IDEE/PROBLEMĂ de neacceptat într-o lege normală! De fapt, „Fereastra OVERTON” este foarte folosită de către cei aflați la putere și funcționează în ambele sensuri: de la IMPOSIBIL la LEGE, dar și de la LEGE la IMPOSIBIL! Metoda de manipulare numită generic „Fereastra OVERTON” se poate desfășura și într-un interval scurt de timp! 

Pe scurt, „Fereastra OVERTON” reprezintă un complex de oportunități pentru cei care vor ca într-o societate să transforme o IDEE/PROBLEMĂ aparent de neacceptat într-o lege normală!

A devenit din ce in ce mai evident că discuțiile aprinse, mesele rotunde, feluritele portaluri de tipul antidiscriminare și altele care vin în apărarea abaterilor de la normalitate, nu sunt un semn al maturității societății, sau al creșterii valorilor democratice.

Sociologul american Josef Overton a demonstrat în 1990 în teoria sa „Windows Theory”, că există tehnici de distrugere a oricărei societăţi și a fundamentelor acesteia, prin promovarea unor concepte absolut inacceptabile și chiar incompatibile cu existența normală a acelei societăți.

Victime ale unor asemenea atacuri sofisticate sunt în primul rând societățile tradiționale, de multe ori privite ca înapoiate de societățile avansate economic sau tehnologic.

Oare ce a vrut să zică americanul Joseph P. Overton, prim vice-președinte al Centrului pentru Politici Publice (Mackinac Center for Public Policy), când a formulat această teorie care i-a primit numele postum, după ce a murit prematur în urma unei catastrofe aviatice ?

Concepte ca manipulare, dezinformare, intoxicare media, fraudare electorală etc. sunt tot mai prezente în vocabularul nostru. Opinia publică le conferă anverguri mistice, împotriva cărora nu există măsuri de contracarare, conturându-se falsa idee a unor conspirații la nivel mondial ale tuturor împotriva tuturor.

De fapt nu este nicio conspirație, efectele acestor concepte făcând parte dintr-o altă tipologie, aceea a „amenințărilor hibride“. Toate conceptele de mai sus au la bază instrumente sociologice (sondaje de opinie, publicitate, inginerie socială etc.) sau psihologice (de convingere).

Dezvoltate de actori statali rău intenționați, acestea pot fi transformate facil în arme silențioase şi folosite împotriva tântelor, într-un război tăcut cu efecte devastatoare. Utilizarea lor vizează, printre altele, răspândirea confuziei în rândul populației, atingerea obiectivelor prin manipularea opiniei publice şi mărirea neîncrederii în factorii de conducere.

Efectele amenințărilor hibride, dificil de contracarat, pot fi devastatoare din punct de vedere politic, social sau economic pentru națiuni întregi.

In conformitate cu Fereastra Overton, pentru fiecare idee sau problemă, în societate există o așa-numită „fereastră de oportunități”. În cadrul acestei ferestre, ideea poate (sau nu) să fie discutată pe larg, susținută deschis, promovată, se poate încerca legalizarea ei.

Fereastra e mutată, schimbând paleta posibilităților de la o fază de Neconceput, complet străină moralei publice, total respinsă, până la faza de Politică Curentă, care este deja discutată pe larg și adoptată de conștiința populară și susținută prin lege.

Fereastra OVERTON” se mișcă precum peștele în apă într-o societate golită de idealuri, unde separarea clară dintre bine și rău nu e… clară. România este o astfel de societate!

Mesajul virtual

Întrebarea naturală generată de aceste evenimente este „Cum au reuşit?“, ţinând cont că electoratul (opinia publică) nu este o masă compactă/ unitară, fiind împărţit în clase sociale diferite, având culturi şi opinii diferite.

Acest succes poate fi explicat prin evoluţia tehnologică din ultimii ani, care a transformat radical media, prin trecerea de la suportul hârtie şi eter (canalele radio sau TV clasice) la platforme digitale.

În cadrul acestora, consumatorul (opinia publică în formare) poate selecta ceea ce îi trebuie (sau ceea ce îl reprezintă). Mai mult, canalele social media reprezintă sursa de informare pentru o parte din media clasică (tabloidele, micile publicaţii etc.).

Cum poţi să te adresezi tuturor în acelaşi timp, iar mesajul tău să ajungă la fiecare individ, să fie înțeles şi asumat ca şi când ar fi părerea lui? Răspunsul se regăseşte în mediul de propagare. Mesajele sunt promovate în spaţiul virtual, pe canalele social media, cum ar fi Facebook sau Twitter. Organizarea implicită a acestor platforme de socializare permite utilizatorilor să aleagă propriile #canale sau #grupuri, generând un „efect de domino“ care facilitează diseminarea anumitor mesaje.

Platformele digitale permit ca, dintr-un număr oarecare de „fake news“ publicate în mediul virtual, utilizatorii să le aleagă pe cele reprezentative pentru ei şi să le distribuie mai departe, printr-un efect de domino, în listele de prieteni. Astfel, pentru a maximiza gradul de diseminare a mesajului este suficient ca ştirea falsă să fie adresată unui anumit profil psihologic ţintă, care să o accepte şi, în final, să o distribuie în grupul de prieteni (posibil să adauge şi unele comentarii care să susțină mesajul).

Propagarea mesajului se poate realiza până când conținutul acestuia se perimează. Mesajul poate să reapară, după intervale mari de timp, ca un ecou sau o replică seismică, republicat de un utilizator.

Avantajele mediului virtual pentru cel care lansează atacul hibrid constau în faptul că adresarea vizează o masă compactă/unitară, compusă din persoane care în realitate pot să nu aibă nicio zonă de interferenţă.

Recomandare:  O cetate plină de istorie abandonată la marginea Bucureștiului. În desișurile de la marginea orașului, este ascunsă o fortăreață impresionantă

Un astfel de mecanism este „Ferestra Overton“, sau trecerea unei idei de la „imposibil“ la „legal“ în 6 etape

1. Inacceptabil – nu se poate deschide subiectul. Este inacceptabil și nociv, vine împotriva vieții și a societății. Intr-un moment de oportunitate politică/ socială, se prezintă opiniei publice o idee (problemă sau chiar o soluţie la o problemă) care este cunoscută în societate ca fiind imposibilă şi de neacceptat (bazându-se pe logică şi fapte). În această fază este forţată acceptarea existenţei ideii/ problemei şi sunt provocate discuţiile pe tema acesteia;
2. Radical – se poate discuta despre idee, în cercuri excentrice, este insinuată în societate prin intermediul unor cercuri periferice, care au totuși dreptul la existență, nu? Este iniţiată dezbaterea ideii de către specialiştii în domeniu, care o prezintă ca fiind radicală, însă nu de neconceput. În mediul virtual, utilizatorul poate substitui specialistul, devenind chiar el vectorul de inoculare a acesteia. Ideea este în continuare respinsă ca neviabilă;
3. Acceptabil – apar primele opinii mai degrabă favorabile din partea unor personaje considerate respectabile, dornice de afirmare, care vor oferi alternative de percepție asupra temei („vedete” și „formatori de opinie”). Unii formatori de opinie declară că ideea poate fi acceptabilă şi poate funcţiona în anumite circumstanţe;
4. Rațional – se produce departajarea clară, între opiniile pro și contra bazate pe argumente, ambele tabere înclinând într-o parte și cealaltă balanța. Fereastra Overton“ este mutată în zona raţională, etapă în care media începe să joace un rol foarte important în „manipularea auditoriului“. Ideea este reprezentată ca fiind soluţia raţională, fiind utilizate argumente raţionale pro şi contra acesteia;
5. Popular – mass-media promovează fără rezerve noul și originalitatea ideii, temei și produce o emulație în societate. Repetitorii se pun în mișcare și repetă fără să judece argumentele celor în care au încredere, producând un întreg curent favorabil. Ideea este prezentată ca fiind foarte populară, răspândită în societate, deseori fiind utilizate jumătăţi de adevăruri. Diseminarea şi dezvoltarea este preluată de „postaci“, accentul fiind pus pe susţinerea cantitativă a ideii;
6. Politică – acesta este momentul oportun pentru stabilirea unui întregi politici, odată cu care nu va mai fi posibilă reluarea subiectului. Se propune formal în dezbatere publică, se votează emoțional. Subiectul tabu din trecut a devenit o temă mereu actuală și toată lumea mimează fericirea și jubilează mare salt înainte al societății și depășirea prejudecăților. Toate avantajele noilor politici sunt larg recunoscute, toate dezavantajele sunt adânc îngropate… „Fereastra Overton“ se mută în zona legalizării ideii/ problemei, prezentată ca fiind o oportunitate politică. Politicienii promulgă o lege personalizată, care reglementează ideea.

Îmbinarea unor instrumente sociologice, cum ar fi teoria „Ferestrei Overton“, cu platformele de social media de către unele state poate genera efecte imediate cu impact semnificativ asupra mecanismelor democratice.

Acest proces are loc în unele țări occidentale fără a ascunde ceva, iar cei care nu sunt de acord cu norma impusă prin lege la început sunt luați în râs, categorisiţi drept „învechitţi”, „încremeniţi în trecut”, „anti-democrati”, „homo-fobi”, „fundamentalişti”, „extremişti”, „bigoţi” etc.

Apoi vor apărea felurite organizații și ONG-uri finanțate de forţe obscure, care vor „monitoriza” situația din țară și din mass media, condamnând orice idei care este alta decât a lor. Vor avea grijă să existe norme de pedepsire și vor trage în judecăți pe oricine care se împotriveşte , vor urmări și persecuta.

Vor stărui să elimine oamenii din orice structuri de decizie pentru a-i reduce la tăcere, a-i lipsi de lucru și de libertate. Aceasta se va face cu sprijinul legislativ și cu unele norme impuse clar că din afara societății.

Îmbinarea unor instrumente sociologice, cum ar fi teoria „Ferestrei Overton“, cu platformele de social media de către unele state poate genera efecte imediate cu impact semnificativ asupra mecanismelor democratice.

La nevoie, dacă se observă o rezistență din partea opiniei publice, sunt scoase la lumină sondaje de opinie mincinoase. De asemenea, ne sunt prezentate cu titlul exhaustiv grafice, statistici și exemple – uneori din alte țări – care arată doar partea avantajoasă pentru IDEE a adevărului de pe teren!

Din punct de vedere profesional, o parte importantă a activităţii de contracarare a acestui tip de atacuri se limitează la a acţiona asupra punctului 6, prin comunicate media care nu mai au nici o relevanţă (sunt tardive, deoarece a fost deja generată discuţia şi popularizată viabilitatea ideii).

Activitatea de contracarare a unor astfel de atacuri „hibride“ trebuie să pornească de la primul punct, de la baza teoriei. Construcţia în sine – iniţiată pe baza unei idei posibil greşite – poate fi de cele mai multe ori ireproşabilă, argumentată logic, fără nici o scăpare pentru grupul ţintă. Angrenarea într-o astfel de luptă, în care trebuie aduse argumente împotriva unei construcţii logice deja acceptată de majoritate, nu poate avea succes.

Un rol important în identificarea, localizarea şi contracararea unor astfel de ameninţări asimetrice îl au structurile de intelligence, singurele care pot avea imaginea de ansamblu a fenomenului şi pot lua decizia corectă cu privire la instrumentele ce trebuie folosite pentru a inhiba un astfel de atac.

Manipularea în 6 pași prin tehnica „Ferestrei OVERTON” nu este una la îndemâna oricui, iar demantelarea acesteia este costisitoare și greu de destructurat. De ce? Pentru că gradul de indulgență și de necunoaștere al populației este foarte mare. Nepermis de mare în România şi dificil de contracarat într-o societate în care răul se confundă cu binele.

Recomandare:  Cel mai mare expert în aur din Europa: „România e singura țară care își are scrisă istoria în propriul ei aur”. Civilizația dacică este magnifică

Iar când populația înțelege ce a permis, este prea târziu: IMPOSIBILUL a devenit POSIBIL, prin legi votate democratic! 

Surse de documentare in scrierea articolului:

https://www.secundatv.ro/studiu-de-caz/fereastra-overton-exemplu-de-manipulare-de-la-imposibil-la-lege-personalizata-sistemul-de-pensii-speciale-79336.html

https://intelligence.sri.ro/fereastra-overton-manipulare-la-nivel-inalt/

https://vox.publika.md/social/tehnologii-de-manipulare-in-mase-fereastra-overton-518775.html

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here